Informacje o projekcie

Portal został przygotowany w ramach Projektu nr POIG.02.03.00-00-009/10-00 pod nazwą 'Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad schorzeniami układu krążenia' (ZSI) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

Portal dedykowany jest dla środowiska naukowców. SMS integruje w jednym miejscu wiele funkcji wykorzystywanych w pracy naukowej. Naukowiec może m.in. składać wnioski o badania naukowe, prowadzić nabór pacjentów, przygotowywać formularze badań, prowadzić konkretne badania czy rejestry, korzystać z dostępnych zasobów bibliotecznych, weryfikować ocenę własnej pracy naukowej, zarządzać swoimi publikacjami.

Wierzymy, że SMS będzie przydanym narzędziem do pracy, dzięki któremu pracownicy nauki będą mogli skuteczniej i efektywniej prowadzić swoje prace badawcze.

Prezentowany system jest tworzony poprzez Dział Systemów Informatycznych przy aktywnym udziale kadry naukowej Instytutu.

Zapraszamy do korzystania.

Zespół projektu ZSI

Zaloguj się do systemu sms.ikard.pl

logo unijne